Forum Kibiców Lecha Poznań: Zasady forum - Forum Kibiców Lecha Poznań

Skocz do zawartości

Forum Kibiców Lecha Poznań używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Aby wyłączyć to powiadomienie, kliknij przycisk:    Zamknij
Zamknij

Zasady forum

Zasady Forum
1. Zasady ogólne:
a) Kierujemy się zasadami netykiety;
b) Zdania rozpoczynamy wielką literą, nazwy własne również piszemy wielką literą. "Kocioł" to również nazwa własna!;
c) Należy bezwzględnie przestrzegać zasad ortografii;
d) Zanim stworzysz kolejny temat, poszukaj na forum czy Twój problem nie był już poruszany a swój problem dopisz do istniejącego wątku zamiast tworzyć nowy. W tym celu użyj funkcji ‘szukaj’. Piszemy zawsze na temat.
e) Należy bezwzględnie unikać zamieszczania na forum ogólnym treści pochodzących z wiadomości prywatnych oraz powoływanie się na treści tych wiadomości. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy strony zainteresowane wyrażą na to zgodę;
f) Nie należy publikować postów, których jedyną treść stanowi -"dziękuję", "proszę", "dobrze", "tak", "nie", "popieram to", "masz rację", "nie masz racji" oraz znaków skrótowych typu: :D, xD, :P, itp. Posty jednozdaniowe lub nic nie wnoszące do dyskusji będą traktowane jako spam;
g) Nie należy pisać postów i tematów WIELKIMI literami oraz nadużywać zbędnych znaków, np. <<, --, czy kilkunastu ? lub !. Caps locka należy używać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
h) Ogłoszenia w dziale „Pchli Targ” muszą zawierać cenę lub link zewnętrzny zawierający taką informację;
i) BEZWZGLĘDNY ZAKAZ cytowania tekstów z portalu gazeta.pl oraz z Gazety Wyborczej
2. Na forum zabronione jest obrażanie (w tym innych klubów), pomawianie, rozpowszechnianie niepotwierdzonych wiadomości i ubliżanie. W przypadku cytowania wypowiedzi bądź wklejania treści artykułów, należy bezwzględnie wskazać ich źródło, zabronione jest również poruszanie tematyki chuligańskiej. Nie komentujemy meczu w jego trakcie.

3. Należy ograniczyć cytowanie jedynie tej treści, do której bezpośrednio odnosimy się. Zabronione jest cytowanie w całości poprzedzającego posta.

4. Posty naruszające zasady określone w pkt. od 1a do 1i, 2, 2a i 3 będą kasowane, natomiast autor skasowanego posta otrzyma ostrzeżenie.

4a. W odniesieniu do otrzymanych ostrzeżeń, konsekwencje są następujące:

- ostrzeżenie 20% - blokada pisania na forum przez 7 dni
- ostrzeżenie 40% - zawieszenie konta na 14 dni;
- ostrzeżenie 60% - zawieszenie konta na 21 dni;
- ostrzeżenie 80% - zawieszenie konta na 30 dni;
- ostrzeżenie 100% - ban

Przez zawieszenie konta rozumie się zawieszenie wszelkich uprawnień z nim związanych.

4b. Ostrzeżenie może zostać anulowane najwcześniej po upływie 1 roku od dnia jego otrzymania. Anulowanie ostrzeżenia nie jest obligatoryjne i może nastąpić wyłącznie na prośbę użytkownika. Decyzję podejmuje administrator lub moderator, który może odmówić anulowania ostrzeżenia bez podania przyczyny.

4c. W indywidualnych przypadkach, administrator bądź moderator, mogą ograniczyć lub zablokować dostęp do forum z pominięciem ustaleń zawartych w punkcie 4a

5. Wszystkie nicki zawierające kolejne mutacje typu Lech Poznań, kks, fan, przypadkowe liczby przy nicku, itp., procesu rejestracji nie przejdą a konto zostanie usunięte.

6.W okresie trwania bojkotu produktów "Agora" S.A., wprowadzony zostaje:
a) dla dotychczas posiadanych kont - nakaz zmiany adresu e-mail założonego w domenie gazeta.pl oraz innej należącej do "Agora" S.A., pod rygorem usunięcia konta z forum;
b) dla kont w procesie rejestracji - nakaz użycia adresu e-mail założonego w domenie innej niż gazeta.pl oraz innych należących do "Agora" S.A., pod rygorem niezatwierdzenia procesu rejestracji.

7. Zmiana nicka następuje na prośbę użytkownika najwcześniej po upływie 1 roku od rejestracji bądź ostatniej jego zmiany. Decyzję podejmuje administrator, który zastrzega sobie prawo odmowy takiej zmiany bez podania przyczyny.

8. W sprawach nieuregulowanych w punktach 1-7, decyduje indywidualna ocena administratora bądź moderatora. Administratorzy oraz moderatorzy mają prawo do kasowania, przenoszenia, edycji, scalenia, rozdzielenia tematów lub postów oraz innych działań uznanych przez nich za konieczne. Ich decyzje w powyższym zakresie są ostateczne. Wprowadzane zmiany nie wymagają uprzedzenia o nich kogokolwiek.

9. Każda zmiana regulaminu podlega publikacji na forum ogólnym bądź poprzez komunikator, do każdego użytkownika z osobna.

10. Zakładając konto w naszym serwisie jednocześnie wyrażasz zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Lecha Poznań i ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.07.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).